Predsjednik: Velibor Vuković


Sportski direktor: Nikola Damjanović


Sekretar: Boris Rašović